německy | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

annexe
Ah. (Anhang)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
approx. (approximativement)
ugf. (ungefähr)
Používá se, když množství není známo
biblio. (bibliographie)
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Seznam použitých zdrojů
env. (environ)
ca. (circa)
Používá se při odhadu množství
ch. (chapitre)
K. (Kapitel)
Definovaná část práce
col. (colonne)
Spalte
Vertikální část tabulky
diss. (dissertation)
Diss. (Dissertation)
Kompletní práce na určité téma
éd. (édition)
bearb. (bearbeitet von)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
ex. (exemple)
z.B. (zum Beispiel)
Používá se při uvedení příkladu
spéc. (spécialement)
bes. (besonders)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc. (et cetera)
usw. (und so weiter)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figure)
Abb. (Abbildung)
Diagram, který doprovází část práce
c.-à-d. (c'est-à-dire)
d.h. (das heißt)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
incl. (incluant)
inkl. (inklusive)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p. (page)
S. (Seite)
Každá jednotlivá strana v práci
pp. (pages)
S. (Seiten)
Některé strany v práci
préf. (préface)
Vorw. (Vorwort)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
éd. (édité par)
hg. (herausgegeben von)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
rev. (revu par)
geä. (geändert)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
réimp. (réimpression)
Nachdr. (Nachdruck)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
trad. (traduit par)
übersetzt von
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volume)
Jg. (Jahrgang)
Indikuje určitý objem nebo část práce