korejsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

annexe
부록
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
approx. (approximativement)
대략
Používá se, když množství není známo
biblio. (bibliographie)
참고 문헌 목록
Seznam použitých zdrojů
env. (environ)
대략
Používá se při odhadu množství
ch. (chapitre)
제 (숫자 ex. 1) 장
Definovaná část práce
col. (colonne)
세로줄
Vertikální část tabulky
diss. (dissertation)
논문
Kompletní práce na určité téma
éd. (édition)
편집
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
ex. (exemple)
예,
Používá se při uvedení příkladu
spéc. (spécialement)
특히,
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc. (et cetera)
등...
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figure)
Diagram, který doprovází část práce
c.-à-d. (c'est-à-dire)
즉,
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
incl. (incluant)
... 포함
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
주의
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p. (page)
p.
Každá jednotlivá strana v práci
pp. (pages)
pp.
Některé strany v práci
préf. (préface)
서두
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
éd. (édité par)
(홍길동) 지음
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
rev. (revu par)
(홍길동) 개정
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
réimp. (réimpression)
재판본
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
trad. (traduit par)
(홍길동) 번역
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volume)
제 (몇) 판
Indikuje určitý objem nebo část práce