japonsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

annexe
別表
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
approx. (approximativement)
Používá se, když množství není známo
biblio. (bibliographie)
参考文献一覧
Seznam použitých zdrojů
env. (environ)
およそ
Používá se při odhadu množství
ch. (chapitre)
Definovaná část práce
col. (colonne)
Vertikální část tabulky
diss. (dissertation)
学位論文
Kompletní práce na určité téma
éd. (édition)
編さん
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
ex. (exemple)
Používá se při uvedení příkladu
spéc. (spécialement)
特に
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc. (et cetera)
etc.
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figure)
Diagram, který doprovází část práce
c.-à-d. (c'est-à-dire)
すなわち
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
incl. (incluant)
含めて
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
注意
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p. (page)
p.(ページ)
Každá jednotlivá strana v práci
pp. (pages)
pp.(ページ 複数)
Některé strany v práci
préf. (préface)
序論
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
éd. (édité par)
(人物名)出版
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
rev. (revu par)
(人物名)編
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
réimp. (réimpression)
再版
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
trad. (traduit par)
(人物名)訳
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volume)
Indikuje určitý objem nebo část práce