finsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

annexe
Liitteet
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
approx. (approximativement)
n. (noin)
Používá se, když množství není známo
biblio. (bibliographie)
Bibliografia
Seznam použitých zdrojů
env. (environ)
n. (noin)
Používá se při odhadu množství
ch. (chapitre)
kpl (kappale)
Definovaná část práce
col. (colonne)
Pylväs
Vertikální část tabulky
diss. (dissertation)
Väitöskirja
Kompletní práce na určité téma
éd. (édition)
toim. (toimittanut)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
ex. (exemple)
esim. (esimerkiksi)
Používá se při uvedení příkladu
spéc. (spécialement)
erityisesti
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc. (et cetera)
jne. (ja niin edelleen)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figure)
kaavio
Diagram, který doprovází část práce
c.-à-d. (c'est-à-dire)
eli
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
incl. (incluant)
mukaanlukien
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
huom. (huomautus)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p. (page)
s. (sivu)
Každá jednotlivá strana v práci
pp. (pages)
sivut
Některé strany v práci
préf. (préface)
esipuhe
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
éd. (édité par)
julk. (julkaissut)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
rev. (revu par)
muok. (muokannut)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
réimp. (réimpression)
lisäpainos
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
trad. (traduit par)
kääntänyt
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volume)
vol. (volyymi)
Indikuje určitý objem nebo část práce