dánsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

annexe
bilag
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
approx. (approximativement)
ca. (cirka)
Používá se, když množství není známo
biblio. (bibliographie)
bibliografi
Seznam použitých zdrojů
env. (environ)
ca. (cirka)
Používá se při odhadu množství
ch. (chapitre)
afsnit
Definovaná část práce
col. (colonne)
kolonne
Vertikální část tabulky
diss. (dissertation)
afhandling
Kompletní práce na určité téma
éd. (édition)
redigeret af
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
ex. (exemple)
f.eks. (for eksempel)
Používá se při uvedení příkladu
spéc. (spécialement)
især
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc. (et cetera)
osv. (og så videre)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figure)
fig. (figur)
Diagram, který doprovází část práce
c.-à-d. (c'est-à-dire)
dvs. (det vil sige)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
incl. (incluant)
inkl. (inklusive)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
NB (notabene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p. (page)
side
Každá jednotlivá strana v práci
pp. (pages)
s. (sider)
Některé strany v práci
préf. (préface)
indledning
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
éd. (édité par)
udgivet af
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
rev. (revu par)
revideret af
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
réimp. (réimpression)
genoptryk
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
trad. (traduit par)
oversat af
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volume)
bind
Indikuje určitý objem nebo část práce