turecky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

Liitteet
ek
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
n. (noin)
tahmini/ yaklaşık
Používá se, když množství není známo
Bibliografia
Bibliyografi/ Kaynakça
Seznam použitých zdrojů
n. (noin)
aşağı yukarı/ takribi
Používá se při odhadu množství
kpl (kappale)
Bölüm/ ünite
Definovaná část práce
Pylväs
kol. (kolon)/ sütun
Vertikální část tabulky
Väitöskirja
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Kompletní práce na určité téma
toim. (toimittanut)
tarafından düzeltildi
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
esim. (esimerkiksi)
ör./örn. (örneğin)
Používá se při uvedení příkladu
erityisesti
özellikle
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
jne. (ja niin edelleen)
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
Používá se pro neohraničený seznam
kaavio
fig. (figür)
Diagram, který doprovází část práce
eli
yani
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
mukaanlukien
kapsar/ dahil
Používá se při přidání něčeho do seznamu
huom. (huomautus)
d.e. (dikkat edilecek)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
s. (sivu)
s. (sayfa)
Každá jednotlivá strana v práci
sivut
sayfalar
Některé strany v práci
esipuhe
önsöz/ giriş
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
julk. (julkaissut)
yay. (yayımlandı)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
muok. (muokannut)
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
lisäpainos
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
kääntänyt
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volyymi)
böl. (bölüm)
Indikuje určitý objem nebo část práce