thajsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

Liitteet
(ภาคผนวก)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
n. (noin)
ประมาณ
Používá se, když množství není známo
Bibliografia
บรรณานุกรม
Seznam použitých zdrojů
n. (noin)
ประมาณ
Používá se při odhadu množství
kpl (kappale)
บท
Definovaná část práce
Pylväs
คอลัมน์
Vertikální část tabulky
Väitöskirja
ปริญญานิพนธ์
Kompletní práce na určité téma
toim. (toimittanut)
แก้ไขโดย
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
esim. (esimerkiksi)
ตัวอย่างเช่น
Používá se při uvedení příkladu
erityisesti
โดยเฉพาะ
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
jne. (ja niin edelleen)
และอื่นๆอีกมากมาย
Používá se pro neohraničený seznam
kaavio
ตัวเลข
Diagram, který doprovází část práce
eli
กล่าวคือ
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
mukaanlukien
ประกอบไปด้วย
Používá se při přidání něčeho do seznamu
huom. (huomautus)
หมายเหตุ
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
s. (sivu)
หน้า
Každá jednotlivá strana v práci
sivut
หน้า
Některé strany v práci
esipuhe
คำนำ
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
julk. (julkaissut)
ตีพิมพ์โดย
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
muok. (muokannut)
ทบทวนโดย
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
lisäpainos
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
kääntänyt
แปลโดย
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volyymi)
ระดับ
Indikuje určitý objem nebo část práce