švédsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

Liitteet
Appendix
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
n. (noin)
ung. (ungefär)
Používá se, když množství není známo
Bibliografia
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Seznam použitých zdrojů
n. (noin)
ca. (cirka)
Používá se při odhadu množství
kpl (kappale)
kap. (kapitel)
Definovaná část práce
Pylväs
Kolumn
Vertikální část tabulky
Väitöskirja
Doktorsavhandling
Kompletní práce na určité téma
toim. (toimittanut)
red. (redigerad av)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
esim. (esimerkiksi)
t.ex. (till exempel)
Používá se při uvedení příkladu
erityisesti
särskilt
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
jne. (ja niin edelleen)
etc. (et cetera)
Používá se pro neohraničený seznam
kaavio
figur
Diagram, který doprovází část práce
eli
d.v.s. (det vill säga)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
mukaanlukien
inkl. (inklusive)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
huom. (huomautus)
obs (observera)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
s. (sivu)
s. (sida)
Každá jednotlivá strana v práci
sivut
s. (sidor)
Některé strany v práci
esipuhe
förord
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
julk. (julkaissut)
publicerad av
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
muok. (muokannut)
rev. (reviderad av)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
lisäpainos
omtryck/nytryck
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
kääntänyt
övers. (översättning)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volyymi)
vol. (volym)
Indikuje určitý objem nebo část práce