španělsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

Liitteet
ap. (apéndice)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
n. (noin)
aprox. (aproximadamente)
Používá se, když množství není známo
Bibliografia
bibl. (bibliografía)
Seznam použitých zdrojů
n. (noin)
circ. (circa)
Používá se při odhadu množství
kpl (kappale)
cap. (capítulo)
Definovaná část práce
Pylväs
col. (columna)
Vertikální část tabulky
Väitöskirja
disertación
Kompletní práce na určité téma
toim. (toimittanut)
editado por
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
esim. (esimerkiksi)
p. ej. (por ejemplo)
Používá se při uvedení příkladu
erityisesti
especialmente
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
jne. (ja niin edelleen)
etc. (etcétera)
Používá se pro neohraničený seznam
kaavio
fig. (figura)
Diagram, který doprovází část práce
eli
es decir,...
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
mukaanlukien
incl.
Používá se při přidání něčeho do seznamu
huom. (huomautus)
N.B. (nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
s. (sivu)
p. (página)
Každá jednotlivá strana v práci
sivut
pp. (páginas)
Některé strany v práci
esipuhe
Prefacio
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
julk. (julkaissut)
publicado por
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
muok. (muokannut)
revisado por
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
lisäpainos
reedición / nueva edición / reimpresión
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
kääntänyt
traducido por
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volyymi)
t.
Indikuje určitý objem nebo část práce