rusky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

Liitteet
прил. (приложения)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
n. (noin)
прибл. (приблизительно)
Používá se, když množství není známo
Bibliografia
библ. (библиография)
Seznam použitých zdrojů
n. (noin)
ca. (circa -ровно)
Používá se při odhadu množství
kpl (kappale)
гл. (глава)
Definovaná část práce
Pylväs
кол. (колонка)
Vertikální část tabulky
Väitöskirja
дисс. (дисертация)
Kompletní práce na určité téma
toim. (toimittanut)
ред. (редактор ...)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
esim. (esimerkiksi)
н/р (на пример)
Používá se při uvedení příkladu
erityisesti
особенно (особенно)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
jne. (ja niin edelleen)
и т.д. (и так далее)
Používá se pro neohraničený seznam
kaavio
рис. (рисунок)
Diagram, který doprovází část práce
eli
т.е. (то есть)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
mukaanlukien
вкл. (включая)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
huom. (huomautus)
N.B. (nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
s. (sivu)
стр. (страница)
Každá jednotlivá strana v práci
sivut
стр-ы. (страницы)
Některé strany v práci
esipuhe
прол. (пролог)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
julk. (julkaissut)
изд. (издательство)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
muok. (muokannut)
ред. (просмотрено...)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
lisäpainos
обр. (в обработке...)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
kääntänyt
trans. (перевод ...)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volyymi)
vol. (volume - ценность)
Indikuje určitý objem nebo část práce