řecky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

Liitteet
παρ. (παράρτημα)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
n. (noin)
περ. (κατά προσέγγιση)
Používá se, když množství není známo
Bibliografia
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Seznam použitých zdrojů
n. (noin)
περ. (περίπου)
Používá se při odhadu množství
kpl (kappale)
κεφ. (κεφάλαιο)
Definovaná část práce
Pylväs
στήλη
Vertikální část tabulky
Väitöskirja
διατριβή
Kompletní práce na určité téma
toim. (toimittanut)
επιμ. (επιμέλεια)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
esim. (esimerkiksi)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Používá se při uvedení příkladu
erityisesti
ειδ. (ειδικά)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
jne. (ja niin edelleen)
κτλ. (και τα λοιπά)
Používá se pro neohraničený seznam
kaavio
Σχ. (Σχήμα)
Diagram, který doprovází část práce
eli
δηλαδή,...
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
mukaanlukien
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
huom. (huomautus)
σημ. (σημείωση)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
s. (sivu)
σελ. (σελίδα)
Každá jednotlivá strana v práci
sivut
σελ. (σελίδες)
Některé strany v práci
esipuhe
Προτ. (πρόλογος)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
julk. (julkaissut)
δημοσιεύθηκε από
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
muok. (muokannut)
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
lisäpainos
ανατύπωση
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
kääntänyt
μεταφράστηκε από
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volyymi)
τομ. (τόμος)
Indikuje určitý objem nebo část práce