portugalsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

Liitteet
ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
n. (noin)
aprox. (aproximadamente)
Používá se, když množství není známo
Bibliografia
bibliogr. (bibliografia)
Seznam použitých zdrojů
n. (noin)
cerca
Používá se při odhadu množství
kpl (kappale)
cap. (capítulo)
Definovaná část práce
Pylväs
col. (coluna)
Vertikální část tabulky
Väitöskirja
dissertação
Kompletní práce na určité téma
toim. (toimittanut)
ed. (edição)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
esim. (esimerkiksi)
p.ex. (por exemplo)
Používá se při uvedení příkladu
erityisesti
especialmente
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
jne. (ja niin edelleen)
etc. (et cetera)
Používá se pro neohraničený seznam
kaavio
fig. (figura)
Diagram, který doprovází část práce
eli
i.e. (id est)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
mukaanlukien
incluindo
Používá se při přidání něčeho do seznamu
huom. (huomautus)
N.B. (nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
s. (sivu)
p. (página)
Každá jednotlivá strana v práci
sivut
pp. (páginas)
Některé strany v práci
esipuhe
prefácio
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
julk. (julkaissut)
E. (editor)
EE. (editores)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
muok. (muokannut)
revisado por
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
lisäpainos
reimpresso
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
kääntänyt
Trad. (tradução)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volyymi)
vol. (volume)
Indikuje určitý objem nebo část práce