nizozemsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

Liitteet
bijl. (bijlage)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
n. (noin)
ong. (ongeveer)
Používá se, když množství není známo
Bibliografia
bibl. (bibliografie)
Seznam použitých zdrojů
n. (noin)
ca. (circa)
Používá se při odhadu množství
kpl (kappale)
hst. (hoofdstuk)
Definovaná část práce
Pylväs
kolom
Vertikální část tabulky
Väitöskirja
dissertatie
Kompletní práce na určité téma
toim. (toimittanut)
bew. (bewerkt door)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
esim. (esimerkiksi)
bijv. (bijvoorbeeld)
Používá se při uvedení příkladu
erityisesti
bijz. (bijzonder)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
jne. (ja niin edelleen)
enz. (enzovoort)
Používá se pro neohraničený seznam
kaavio
afb. (afbeelding)
Diagram, který doprovází část práce
eli
d.w.z (dat wil zeggen)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
mukaanlukien
incl. (inclusief)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
huom. (huomautus)
N.B. (nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
s. (sivu)
p. (pagina)
Každá jednotlivá strana v práci
sivut
pp. (pagina´s)
Některé strany v práci
esipuhe
voorwoord
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
julk. (julkaissut)
uitg. (uitgegeven door)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
muok. (muokannut)
herz. (herzien)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
lisäpainos
herdr. (herdruk)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
kääntänyt
vertaald door
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volyymi)
jg. (jaargang)
Indikuje určitý objem nebo část práce