maďarsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

Liitteet
függ. (függelék)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
n. (noin)
kb. (körülbelül)
Používá se, když množství není známo
Bibliografia
bibliog. (bibliográfia)
Seznam použitých zdrojů
n. (noin)
kb. (körülbelül)
Používá se při odhadu množství
kpl (kappale)
fej. (fejezet)
Definovaná část práce
Pylväs
oszl. (oszlop)
Vertikální část tabulky
Väitöskirja
dissz. (disszertáció)
Kompletní práce na určité téma
toim. (toimittanut)
szerk. (szerkesztette X)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
esim. (esimerkiksi)
pl. (például)
Používá se při uvedení příkladu
erityisesti
kül. (különösen)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
jne. (ja niin edelleen)
stb. (és így tovább)
Používá se pro neohraničený seznam
kaavio
ábr. (ábra)
Diagram, který doprovází část práce
eli
azaz/vagyis/következtetésképpen
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
mukaanlukien
beleértve
Používá se při přidání něčeho do seznamu
huom. (huomautus)
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
s. (sivu)
o./old. (oldal)
Každá jednotlivá strana v práci
sivut
o./old. (oldal/oldalak)
Některé strany v práci
esipuhe
Előszó
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
julk. (julkaissut)
kiad. (kiadta X/kiadó)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
muok. (muokannut)
Átdolgozta X
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
lisäpainos
Utánnyomás
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
kääntänyt
ford. (fordította X)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volyymi)
köt. (kötet)
Indikuje určitý objem nebo část práce