japonsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

Liitteet
別表
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
n. (noin)
Používá se, když množství není známo
Bibliografia
参考文献一覧
Seznam použitých zdrojů
n. (noin)
およそ
Používá se při odhadu množství
kpl (kappale)
Definovaná část práce
Pylväs
Vertikální část tabulky
Väitöskirja
学位論文
Kompletní práce na určité téma
toim. (toimittanut)
編さん
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
esim. (esimerkiksi)
Používá se při uvedení příkladu
erityisesti
特に
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
jne. (ja niin edelleen)
etc.
Používá se pro neohraničený seznam
kaavio
Diagram, který doprovází část práce
eli
すなわち
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
mukaanlukien
含めて
Používá se při přidání něčeho do seznamu
huom. (huomautus)
注意
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
s. (sivu)
p.(ページ)
Každá jednotlivá strana v práci
sivut
pp.(ページ 複数)
Některé strany v práci
esipuhe
序論
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
julk. (julkaissut)
(人物名)出版
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
muok. (muokannut)
(人物名)編
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
lisäpainos
再版
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
kääntänyt
(人物名)訳
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volyymi)
Indikuje určitý objem nebo část práce