esperantsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

Liitteet
ap. (apendico)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
n. (noin)
proks. (proksimume)
Používá se, když množství není známo
Bibliografia
bibliog. (bibliografio)
Seznam použitých zdrojů
n. (noin)
ĉi. (ĉirkaŭ)
Používá se při odhadu množství
kpl (kappale)
ĉa. (ĉapitro)
Definovaná část práce
Pylväs
kol. (kolono)
Vertikální část tabulky
Väitöskirja
dis. (disertacio)
Kompletní práce na určité téma
toim. (toimittanut)
ed. (eldonita de)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
esim. (esimerkiksi)
ekz. (ekzemplo)
Používá se při uvedení příkladu
erityisesti
prec. (precipe)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
jne. (ja niin edelleen)
ktp. (kaj tiel plu)
Používá se pro neohraničený seznam
kaavio
fig. (figuro)
Diagram, který doprovází část práce
eli
t.e. (tio estas)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
mukaanlukien
ink. (inkluzive)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
huom. (huomautus)
N.B. (notu bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
s. (sivu)
p. (paĝo)
Každá jednotlivá strana v práci
sivut
pj. (paĝoj)
Některé strany v práci
esipuhe
pref. (prefaco)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
julk. (julkaissut)
eld. (eldonita de)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
muok. (muokannut)
rev. (reviziita de)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
lisäpainos
rep. (represo)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
kääntänyt
trad. (tradukita de)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volyymi)
vol. (volumo)
Indikuje určitý objem nebo část práce