dánsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

Liitteet
bilag
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
n. (noin)
ca. (cirka)
Používá se, když množství není známo
Bibliografia
bibliografi
Seznam použitých zdrojů
n. (noin)
ca. (cirka)
Používá se při odhadu množství
kpl (kappale)
afsnit
Definovaná část práce
Pylväs
kolonne
Vertikální část tabulky
Väitöskirja
afhandling
Kompletní práce na určité téma
toim. (toimittanut)
redigeret af
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
esim. (esimerkiksi)
f.eks. (for eksempel)
Používá se při uvedení příkladu
erityisesti
især
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
jne. (ja niin edelleen)
osv. (og så videre)
Používá se pro neohraničený seznam
kaavio
fig. (figur)
Diagram, který doprovází část práce
eli
dvs. (det vil sige)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
mukaanlukien
inkl. (inklusive)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
huom. (huomautus)
NB (notabene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
s. (sivu)
side
Každá jednotlivá strana v práci
sivut
s. (sider)
Některé strany v práci
esipuhe
indledning
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
julk. (julkaissut)
udgivet af
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
muok. (muokannut)
revideret af
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
lisäpainos
genoptryk
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
kääntänyt
oversat af
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volyymi)
bind
Indikuje určitý objem nebo část práce