čínsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

Liitteet
app.(附录)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
n. (noin)
approx.(大约)
Používá se, když množství není známo
Bibliografia
bibliog.(引用来源)
Seznam použitých zdrojů
n. (noin)
ca.(大约)
Používá se při odhadu množství
kpl (kappale)
ch.(章)
Definovaná část práce
Pylväs
col.(柱)
Vertikální část tabulky
Väitöskirja
diss.(论文)
Kompletní práce na určité téma
toim. (toimittanut)
ed.(编辑)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
esim. (esimerkiksi)
e.g.(例如)
Používá se při uvedení příkladu
erityisesti
esp.(尤其是)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
jne. (ja niin edelleen)
etc.(等等)
Používá se pro neohraničený seznam
kaavio
fig.(图表)
Diagram, který doprovází část práce
eli
i.e.(既)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
mukaanlukien
incl.(包括)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
huom. (huomautus)
N.B.(注意)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
s. (sivu)
p.(页)
Každá jednotlivá strana v práci
sivut
pp.(页)
Některé strany v práci
esipuhe
pref.(前言)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
julk. (julkaissut)
pub.(由...出版)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
muok. (muokannut)
rev.(由...修改)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
lisäpainos
rpt.(转载)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
kääntänyt
trans.(由...翻译)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volyymi)
vol.(卷)
Indikuje určitý objem nebo část práce