česky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

Liitteet
- (příloha)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
n. (noin)
přibl. (přibližně)
Používá se, když množství není známo
Bibliografia
lit. (literatura)
Seznam použitých zdrojů
n. (noin)
cca (cirka)
Používá se při odhadu množství
kpl (kappale)
kap. (kapitola)
Definovaná část práce
Pylväs
- (sloupec)
Vertikální část tabulky
Väitöskirja
dis. (disertace, disertační práce)
Kompletní práce na určité téma
toim. (toimittanut)
edit. (editována kým)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
esim. (esimerkiksi)
např. (například)
Používá se při uvedení příkladu
erityisesti
zejm. (zejména)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
jne. (ja niin edelleen)
atd. (a tak dále)
Používá se pro neohraničený seznam
kaavio
obr. (obrázek)
Diagram, který doprovází část práce
eli
tj. (to jest)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
mukaanlukien
vč. (včetně)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
huom. (huomautus)
Pozn. (poznámka)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
s. (sivu)
str. (strana)
Každá jednotlivá strana v práci
sivut
str. (strany)
Některé strany v práci
esipuhe
- (předmluva)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
julk. (julkaissut)
publ. (publikováno kým)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
muok. (muokannut)
rev. (revidováno kým)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
lisäpainos
dot. (dotisk)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
kääntänyt
přel. (přeloženo kým)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volyymi)
obj. (objem)
Indikuje určitý objem nebo část práce