arabsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

Liitteet
ملحق
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
n. (noin)
تقريبا
Používá se, když množství není známo
Bibliografia
الببليوغرافيا
Seznam použitých zdrojů
n. (noin)
حوالي
Používá se při odhadu množství
kpl (kappale)
فصل
Definovaná část práce
Pylväs
عمود
Vertikální část tabulky
Väitöskirja
أطروحة
Kompletní práce na určité téma
toim. (toimittanut)
التحرير
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
esim. (esimerkiksi)
مثلا
Používá se při uvedení příkladu
erityisesti
خاصّةً
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
jne. (ja niin edelleen)
إلخ. (إلى آخره)
Používá se pro neohraničený seznam
kaavio
شكل
Diagram, který doprovází část práce
eli
يعني
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
mukaanlukien
بما في ذلك
Používá se při přidání něčeho do seznamu
huom. (huomautus)
تنبيه
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
s. (sivu)
ًص. (صفحة)
Každá jednotlivá strana v práci
sivut
صفحات
Některé strany v práci
esipuhe
مقدمة
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
julk. (julkaissut)
الناشر
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
muok. (muokannut)
راجعه
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
lisäpainos
إعادة الطباعة
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
kääntänyt
ترجمة
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volyymi)
مجلد
Indikuje určitý objem nebo část práce