turecky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

ap. (apendico)
ek
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
proks. (proksimume)
tahmini/ yaklaşık
Používá se, když množství není známo
bibliog. (bibliografio)
Bibliyografi/ Kaynakça
Seznam použitých zdrojů
ĉi. (ĉirkaŭ)
aşağı yukarı/ takribi
Používá se při odhadu množství
ĉa. (ĉapitro)
Bölüm/ ünite
Definovaná část práce
kol. (kolono)
kol. (kolon)/ sütun
Vertikální část tabulky
dis. (disertacio)
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Kompletní práce na určité téma
ed. (eldonita de)
tarafından düzeltildi
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
ekz. (ekzemplo)
ör./örn. (örneğin)
Používá se při uvedení příkladu
prec. (precipe)
özellikle
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
ktp. (kaj tiel plu)
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figuro)
fig. (figür)
Diagram, který doprovází část práce
t.e. (tio estas)
yani
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
ink. (inkluzive)
kapsar/ dahil
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (notu bene)
d.e. (dikkat edilecek)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p. (paĝo)
s. (sayfa)
Každá jednotlivá strana v práci
pj. (paĝoj)
sayfalar
Některé strany v práci
pref. (prefaco)
önsöz/ giriş
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
eld. (eldonita de)
yay. (yayımlandı)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
rev. (reviziita de)
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
rep. (represo)
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
trad. (tradukita de)
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volumo)
böl. (bölüm)
Indikuje určitý objem nebo část práce