thajsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

ap. (apendico)
(ภาคผนวก)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
proks. (proksimume)
ประมาณ
Používá se, když množství není známo
bibliog. (bibliografio)
บรรณานุกรม
Seznam použitých zdrojů
ĉi. (ĉirkaŭ)
ประมาณ
Používá se při odhadu množství
ĉa. (ĉapitro)
บท
Definovaná část práce
kol. (kolono)
คอลัมน์
Vertikální část tabulky
dis. (disertacio)
ปริญญานิพนธ์
Kompletní práce na určité téma
ed. (eldonita de)
แก้ไขโดย
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
ekz. (ekzemplo)
ตัวอย่างเช่น
Používá se při uvedení příkladu
prec. (precipe)
โดยเฉพาะ
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
ktp. (kaj tiel plu)
และอื่นๆอีกมากมาย
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figuro)
ตัวเลข
Diagram, který doprovází část práce
t.e. (tio estas)
กล่าวคือ
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
ink. (inkluzive)
ประกอบไปด้วย
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (notu bene)
หมายเหตุ
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p. (paĝo)
หน้า
Každá jednotlivá strana v práci
pj. (paĝoj)
หน้า
Některé strany v práci
pref. (prefaco)
คำนำ
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
eld. (eldonita de)
ตีพิมพ์โดย
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
rev. (reviziita de)
ทบทวนโดย
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
rep. (represo)
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
trad. (tradukita de)
แปลโดย
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volumo)
ระดับ
Indikuje určitý objem nebo část práce