švédsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

ap. (apendico)
Appendix
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
proks. (proksimume)
ung. (ungefär)
Používá se, když množství není známo
bibliog. (bibliografio)
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Seznam použitých zdrojů
ĉi. (ĉirkaŭ)
ca. (cirka)
Používá se při odhadu množství
ĉa. (ĉapitro)
kap. (kapitel)
Definovaná část práce
kol. (kolono)
Kolumn
Vertikální část tabulky
dis. (disertacio)
Doktorsavhandling
Kompletní práce na určité téma
ed. (eldonita de)
red. (redigerad av)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
ekz. (ekzemplo)
t.ex. (till exempel)
Používá se při uvedení příkladu
prec. (precipe)
särskilt
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
ktp. (kaj tiel plu)
etc. (et cetera)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figuro)
figur
Diagram, který doprovází část práce
t.e. (tio estas)
d.v.s. (det vill säga)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
ink. (inkluzive)
inkl. (inklusive)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (notu bene)
obs (observera)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p. (paĝo)
s. (sida)
Každá jednotlivá strana v práci
pj. (paĝoj)
s. (sidor)
Některé strany v práci
pref. (prefaco)
förord
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
eld. (eldonita de)
publicerad av
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
rev. (reviziita de)
rev. (reviderad av)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
rep. (represo)
omtryck/nytryck
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
trad. (tradukita de)
övers. (översättning)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volumo)
vol. (volym)
Indikuje určitý objem nebo část práce