španělsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

ap. (apendico)
ap. (apéndice)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
proks. (proksimume)
aprox. (aproximadamente)
Používá se, když množství není známo
bibliog. (bibliografio)
bibl. (bibliografía)
Seznam použitých zdrojů
ĉi. (ĉirkaŭ)
circ. (circa)
Používá se při odhadu množství
ĉa. (ĉapitro)
cap. (capítulo)
Definovaná část práce
kol. (kolono)
col. (columna)
Vertikální část tabulky
dis. (disertacio)
disertación
Kompletní práce na určité téma
ed. (eldonita de)
editado por
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
ekz. (ekzemplo)
p. ej. (por ejemplo)
Používá se při uvedení příkladu
prec. (precipe)
especialmente
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
ktp. (kaj tiel plu)
etc. (etcétera)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figuro)
fig. (figura)
Diagram, který doprovází část práce
t.e. (tio estas)
es decir,...
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
ink. (inkluzive)
incl.
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (notu bene)
N.B. (nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p. (paĝo)
p. (página)
Každá jednotlivá strana v práci
pj. (paĝoj)
pp. (páginas)
Některé strany v práci
pref. (prefaco)
Prefacio
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
eld. (eldonita de)
publicado por
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
rev. (reviziita de)
revisado por
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
rep. (represo)
reedición / nueva edición / reimpresión
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
trad. (tradukita de)
traducido por
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volumo)
t.
Indikuje určitý objem nebo část práce