řecky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

ap. (apendico)
παρ. (παράρτημα)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
proks. (proksimume)
περ. (κατά προσέγγιση)
Používá se, když množství není známo
bibliog. (bibliografio)
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Seznam použitých zdrojů
ĉi. (ĉirkaŭ)
περ. (περίπου)
Používá se při odhadu množství
ĉa. (ĉapitro)
κεφ. (κεφάλαιο)
Definovaná část práce
kol. (kolono)
στήλη
Vertikální část tabulky
dis. (disertacio)
διατριβή
Kompletní práce na určité téma
ed. (eldonita de)
επιμ. (επιμέλεια)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
ekz. (ekzemplo)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Používá se při uvedení příkladu
prec. (precipe)
ειδ. (ειδικά)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
ktp. (kaj tiel plu)
κτλ. (και τα λοιπά)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figuro)
Σχ. (Σχήμα)
Diagram, který doprovází část práce
t.e. (tio estas)
δηλαδή,...
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
ink. (inkluzive)
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (notu bene)
σημ. (σημείωση)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p. (paĝo)
σελ. (σελίδα)
Každá jednotlivá strana v práci
pj. (paĝoj)
σελ. (σελίδες)
Některé strany v práci
pref. (prefaco)
Προτ. (πρόλογος)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
eld. (eldonita de)
δημοσιεύθηκε από
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
rev. (reviziita de)
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
rep. (represo)
ανατύπωση
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
trad. (tradukita de)
μεταφράστηκε από
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volumo)
τομ. (τόμος)
Indikuje určitý objem nebo část práce