polsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

ap. (apendico)
aneks
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
proks. (proksimume)
ok. (około)
Používá se, když množství není známo
bibliog. (bibliografio)
bibliografia
Seznam použitých zdrojů
ĉi. (ĉirkaŭ)
circa
Používá se při odhadu množství
ĉa. (ĉapitro)
rozdz. (rozdział)
Definovaná část práce
kol. (kolono)
kolumna
Vertikální část tabulky
dis. (disertacio)
dysertacja
Kompletní práce na určité téma
ed. (eldonita de)
pod red. (pod redakcją)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
ekz. (ekzemplo)
np. (na przykład)
Používá se při uvedení příkladu
prec. (precipe)
szczególnie
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
ktp. (kaj tiel plu)
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figuro)
rys. (rysunek)
Diagram, který doprovází část práce
t.e. (tio estas)
tj. (to jest)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
ink. (inkluzive)
wliczając
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (notu bene)
nb. (notabene/nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p. (paĝo)
str. (strona)
Každá jednotlivá strana v práci
pj. (paĝoj)
str. (strony)
Některé strany v práci
pref. (prefaco)
wstęp/przedmowa
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
eld. (eldonita de)
wyd. (wydawnictwo)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
rev. (reviziita de)
korekta
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
rep. (represo)
przedruk
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
trad. (tradukita de)
tłum. (tłumaczenie)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volumo)
t. (tom)
Indikuje určitý objem nebo část práce