německy | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

ap. (apendico)
Ah. (Anhang)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
proks. (proksimume)
ugf. (ungefähr)
Používá se, když množství není známo
bibliog. (bibliografio)
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Seznam použitých zdrojů
ĉi. (ĉirkaŭ)
ca. (circa)
Používá se při odhadu množství
ĉa. (ĉapitro)
K. (Kapitel)
Definovaná část práce
kol. (kolono)
Spalte
Vertikální část tabulky
dis. (disertacio)
Diss. (Dissertation)
Kompletní práce na určité téma
ed. (eldonita de)
bearb. (bearbeitet von)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
ekz. (ekzemplo)
z.B. (zum Beispiel)
Používá se při uvedení příkladu
prec. (precipe)
bes. (besonders)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
ktp. (kaj tiel plu)
usw. (und so weiter)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figuro)
Abb. (Abbildung)
Diagram, který doprovází část práce
t.e. (tio estas)
d.h. (das heißt)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
ink. (inkluzive)
inkl. (inklusive)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (notu bene)
N.B. (nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p. (paĝo)
S. (Seite)
Každá jednotlivá strana v práci
pj. (paĝoj)
S. (Seiten)
Některé strany v práci
pref. (prefaco)
Vorw. (Vorwort)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
eld. (eldonita de)
hg. (herausgegeben von)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
rev. (reviziita de)
geä. (geändert)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
rep. (represo)
Nachdr. (Nachdruck)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
trad. (tradukita de)
übersetzt von
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volumo)
Jg. (Jahrgang)
Indikuje určitý objem nebo část práce