japonsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

ap. (apendico)
別表
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
proks. (proksimume)
Používá se, když množství není známo
bibliog. (bibliografio)
参考文献一覧
Seznam použitých zdrojů
ĉi. (ĉirkaŭ)
およそ
Používá se při odhadu množství
ĉa. (ĉapitro)
Definovaná část práce
kol. (kolono)
Vertikální část tabulky
dis. (disertacio)
学位論文
Kompletní práce na určité téma
ed. (eldonita de)
編さん
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
ekz. (ekzemplo)
Používá se při uvedení příkladu
prec. (precipe)
特に
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
ktp. (kaj tiel plu)
etc.
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figuro)
Diagram, který doprovází část práce
t.e. (tio estas)
すなわち
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
ink. (inkluzive)
含めて
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (notu bene)
注意
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p. (paĝo)
p.(ページ)
Každá jednotlivá strana v práci
pj. (paĝoj)
pp.(ページ 複数)
Některé strany v práci
pref. (prefaco)
序論
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
eld. (eldonita de)
(人物名)出版
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
rev. (reviziita de)
(人物名)編
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
rep. (represo)
再版
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
trad. (tradukita de)
(人物名)訳
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volumo)
Indikuje určitý objem nebo část práce