italsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

ap. (apendico)
Appendice
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
proks. (proksimume)
ca. (circa)
Používá se, když množství není známo
bibliog. (bibliografio)
Bibliografia
Seznam použitých zdrojů
ĉi. (ĉirkaŭ)
ca. (circa)
Používá se při odhadu množství
ĉa. (ĉapitro)
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
Definovaná část práce
kol. (kolono)
Colonna
Vertikální část tabulky
dis. (disertacio)
Dissertazione di laurea
Kompletní práce na určité téma
ed. (eldonita de)
A cura di
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
ekz. (ekzemplo)
e.g. (exempli gratia)
Používá se při uvedení příkladu
prec. (precipe)
Specialmente
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
ktp. (kaj tiel plu)
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figuro)
fig. (figura)
Diagram, který doprovází část práce
t.e. (tio estas)
i.e. (id est)/cioè
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
ink. (inkluzive)
incl. (incluso)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (notu bene)
N.B. (nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p. (paĝo)
p. (pagina)
Každá jednotlivá strana v práci
pj. (paĝoj)
pp. (pagine)
Některé strany v práci
pref. (prefaco)
Prefazione/Preambolo
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
eld. (eldonita de)
Pubblicato da
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
rev. (reviziita de)
n.d.A. (nota dell'autore)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
rep. (represo)
Opera ristampata
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
trad. (tradukita de)
Tradotta da
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volumo)
vol. (volume)
Indikuje určitý objem nebo část práce