finsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

ap. (apendico)
Liitteet
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
proks. (proksimume)
n. (noin)
Používá se, když množství není známo
bibliog. (bibliografio)
Bibliografia
Seznam použitých zdrojů
ĉi. (ĉirkaŭ)
n. (noin)
Používá se při odhadu množství
ĉa. (ĉapitro)
kpl (kappale)
Definovaná část práce
kol. (kolono)
Pylväs
Vertikální část tabulky
dis. (disertacio)
Väitöskirja
Kompletní práce na určité téma
ed. (eldonita de)
toim. (toimittanut)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
ekz. (ekzemplo)
esim. (esimerkiksi)
Používá se při uvedení příkladu
prec. (precipe)
erityisesti
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
ktp. (kaj tiel plu)
jne. (ja niin edelleen)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figuro)
kaavio
Diagram, který doprovází část práce
t.e. (tio estas)
eli
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
ink. (inkluzive)
mukaanlukien
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (notu bene)
huom. (huomautus)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p. (paĝo)
s. (sivu)
Každá jednotlivá strana v práci
pj. (paĝoj)
sivut
Některé strany v práci
pref. (prefaco)
esipuhe
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
eld. (eldonita de)
julk. (julkaissut)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
rev. (reviziita de)
muok. (muokannut)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
rep. (represo)
lisäpainos
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
trad. (tradukita de)
kääntänyt
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volumo)
vol. (volyymi)
Indikuje určitý objem nebo část práce