dánsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

ap. (apendico)
bilag
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
proks. (proksimume)
ca. (cirka)
Používá se, když množství není známo
bibliog. (bibliografio)
bibliografi
Seznam použitých zdrojů
ĉi. (ĉirkaŭ)
ca. (cirka)
Používá se při odhadu množství
ĉa. (ĉapitro)
afsnit
Definovaná část práce
kol. (kolono)
kolonne
Vertikální část tabulky
dis. (disertacio)
afhandling
Kompletní práce na určité téma
ed. (eldonita de)
redigeret af
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
ekz. (ekzemplo)
f.eks. (for eksempel)
Používá se při uvedení příkladu
prec. (precipe)
især
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
ktp. (kaj tiel plu)
osv. (og så videre)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figuro)
fig. (figur)
Diagram, který doprovází část práce
t.e. (tio estas)
dvs. (det vil sige)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
ink. (inkluzive)
inkl. (inklusive)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (notu bene)
NB (notabene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p. (paĝo)
side
Každá jednotlivá strana v práci
pj. (paĝoj)
s. (sider)
Některé strany v práci
pref. (prefaco)
indledning
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
eld. (eldonita de)
udgivet af
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
rev. (reviziita de)
revideret af
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
rep. (represo)
genoptryk
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
trad. (tradukita de)
oversat af
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volumo)
bind
Indikuje určitý objem nebo část práce