arabsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

ap. (apendico)
ملحق
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
proks. (proksimume)
تقريبا
Používá se, když množství není známo
bibliog. (bibliografio)
الببليوغرافيا
Seznam použitých zdrojů
ĉi. (ĉirkaŭ)
حوالي
Používá se při odhadu množství
ĉa. (ĉapitro)
فصل
Definovaná část práce
kol. (kolono)
عمود
Vertikální část tabulky
dis. (disertacio)
أطروحة
Kompletní práce na určité téma
ed. (eldonita de)
التحرير
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
ekz. (ekzemplo)
مثلا
Používá se při uvedení příkladu
prec. (precipe)
خاصّةً
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
ktp. (kaj tiel plu)
إلخ. (إلى آخره)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figuro)
شكل
Diagram, který doprovází část práce
t.e. (tio estas)
يعني
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
ink. (inkluzive)
بما في ذلك
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (notu bene)
تنبيه
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p. (paĝo)
ًص. (صفحة)
Každá jednotlivá strana v práci
pj. (paĝoj)
صفحات
Některé strany v práci
pref. (prefaco)
مقدمة
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
eld. (eldonita de)
الناشر
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
rev. (reviziita de)
راجعه
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
rep. (represo)
إعادة الطباعة
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
trad. (tradukita de)
ترجمة
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volumo)
مجلد
Indikuje určitý objem nebo část práce