vietnamsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

bilag
Phụ lục
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ca. (cirka)
Xấp xỉ
Používá se, když množství není známo
bibliografi
Thư mục
Seznam použitých zdrojů
ca. (cirka)
vào khoảng
Používá se při odhadu množství
afsnit
Chương
Definovaná část práce
kolonne
Cột
Vertikální část tabulky
afhandling
Luận án
Kompletní práce na určité téma
redigeret af
Biên tập (bởi)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
f.eks. (for eksempel)
VD:
Používá se při uvedení příkladu
især
Đặc biệt (là)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
osv. (og så videre)
v.v... (vân vân)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figur)
Biểu đồ
Diagram, který doprovází část práce
dvs. (det vil sige)
Tức là/Nghĩa là
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
inkl. (inklusive)
Bao gồm
Používá se při přidání něčeho do seznamu
NB (notabene)
Ghi chú
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
side
tr. (trang)
Každá jednotlivá strana v práci
s. (sider)
tr. (trang)
Některé strany v práci
indledning
Lời tựa/Lời nói đầu
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
udgivet af
Tác giả
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
revideret af
Hiệu chỉnh (bởi)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
genoptryk
Tái bản
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
oversat af
Người dịch
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
bind
Tập/Phần
Indikuje určitý objem nebo část práce