turecky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

bilag
ek
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ca. (cirka)
tahmini/ yaklaşık
Používá se, když množství není známo
bibliografi
Bibliyografi/ Kaynakça
Seznam použitých zdrojů
ca. (cirka)
aşağı yukarı/ takribi
Používá se při odhadu množství
afsnit
Bölüm/ ünite
Definovaná část práce
kolonne
kol. (kolon)/ sütun
Vertikální část tabulky
afhandling
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Kompletní práce na určité téma
redigeret af
tarafından düzeltildi
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
f.eks. (for eksempel)
ör./örn. (örneğin)
Používá se při uvedení příkladu
især
özellikle
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
osv. (og så videre)
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figur)
fig. (figür)
Diagram, který doprovází část práce
dvs. (det vil sige)
yani
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
inkl. (inklusive)
kapsar/ dahil
Používá se při přidání něčeho do seznamu
NB (notabene)
d.e. (dikkat edilecek)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
side
s. (sayfa)
Každá jednotlivá strana v práci
s. (sider)
sayfalar
Některé strany v práci
indledning
önsöz/ giriş
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
udgivet af
yay. (yayımlandı)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
revideret af
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
genoptryk
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
oversat af
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
bind
böl. (bölüm)
Indikuje určitý objem nebo část práce