thajsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

bilag
(ภาคผนวก)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ca. (cirka)
ประมาณ
Používá se, když množství není známo
bibliografi
บรรณานุกรม
Seznam použitých zdrojů
ca. (cirka)
ประมาณ
Používá se při odhadu množství
afsnit
บท
Definovaná část práce
kolonne
คอลัมน์
Vertikální část tabulky
afhandling
ปริญญานิพนธ์
Kompletní práce na určité téma
redigeret af
แก้ไขโดย
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
f.eks. (for eksempel)
ตัวอย่างเช่น
Používá se při uvedení příkladu
især
โดยเฉพาะ
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
osv. (og så videre)
และอื่นๆอีกมากมาย
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figur)
ตัวเลข
Diagram, který doprovází část práce
dvs. (det vil sige)
กล่าวคือ
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
inkl. (inklusive)
ประกอบไปด้วย
Používá se při přidání něčeho do seznamu
NB (notabene)
หมายเหตุ
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
side
หน้า
Každá jednotlivá strana v práci
s. (sider)
หน้า
Některé strany v práci
indledning
คำนำ
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
udgivet af
ตีพิมพ์โดย
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
revideret af
ทบทวนโดย
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
genoptryk
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
oversat af
แปลโดย
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
bind
ระดับ
Indikuje určitý objem nebo část práce