rusky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

bilag
прил. (приложения)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ca. (cirka)
прибл. (приблизительно)
Používá se, když množství není známo
bibliografi
библ. (библиография)
Seznam použitých zdrojů
ca. (cirka)
ca. (circa -ровно)
Používá se při odhadu množství
afsnit
гл. (глава)
Definovaná část práce
kolonne
кол. (колонка)
Vertikální část tabulky
afhandling
дисс. (дисертация)
Kompletní práce na určité téma
redigeret af
ред. (редактор ...)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
f.eks. (for eksempel)
н/р (на пример)
Používá se při uvedení příkladu
især
особенно (особенно)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
osv. (og så videre)
и т.д. (и так далее)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figur)
рис. (рисунок)
Diagram, který doprovází část práce
dvs. (det vil sige)
т.е. (то есть)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
inkl. (inklusive)
вкл. (включая)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
NB (notabene)
N.B. (nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
side
стр. (страница)
Každá jednotlivá strana v práci
s. (sider)
стр-ы. (страницы)
Některé strany v práci
indledning
прол. (пролог)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
udgivet af
изд. (издательство)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
revideret af
ред. (просмотрено...)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
genoptryk
обр. (в обработке...)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
oversat af
trans. (перевод ...)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
bind
vol. (volume - ценность)
Indikuje určitý objem nebo část práce