rumunsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

bilag
app. (appendix)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ca. (cirka)
aprox. (aproximativ)
Používá se, když množství není známo
bibliografi
Bibliografie - nu se prescurtează
Seznam použitých zdrojů
ca. (cirka)
cca (circa)
Používá se při odhadu množství
afsnit
cap. (capitol)
Definovaná část práce
kolonne
col. (coloană)
Vertikální část tabulky
afhandling
Disertaţie - nu se abreviază
Kompletní práce na určité téma
redigeret af
n.t. (nota traducătorului)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
f.eks. (for eksempel)
ex. (exemplu)
Používá se při uvedení příkladu
især
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
osv. (og så videre)
etc. (et cetera/caetera-lat.)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figur)
fig. (figura)
Diagram, který doprovází část práce
dvs. (det vil sige)
adică
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
inkl. (inklusive)
inclusiv - nu se abreviază
Používá se při přidání něčeho do seznamu
NB (notabene)
N.B. (nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
side
p./pg. (pagina)
Každá jednotlivá strana v práci
s. (sider)
pp. (paginile)
Některé strany v práci
indledning
pref. (prefaţă)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
udgivet af
ed. (editat de)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
revideret af
red. (redactor)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
genoptryk
reed. (reeditarea)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
oversat af
trad. (tradusă de)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
bind
vol. (volumul/tomul)
Indikuje určitý objem nebo část práce