portugalsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

bilag
ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ca. (cirka)
aprox. (aproximadamente)
Používá se, když množství není známo
bibliografi
bibliogr. (bibliografia)
Seznam použitých zdrojů
ca. (cirka)
cerca
Používá se při odhadu množství
afsnit
cap. (capítulo)
Definovaná část práce
kolonne
col. (coluna)
Vertikální část tabulky
afhandling
dissertação
Kompletní práce na určité téma
redigeret af
ed. (edição)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
f.eks. (for eksempel)
p.ex. (por exemplo)
Používá se při uvedení příkladu
især
especialmente
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
osv. (og så videre)
etc. (et cetera)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figur)
fig. (figura)
Diagram, který doprovází část práce
dvs. (det vil sige)
i.e. (id est)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
inkl. (inklusive)
incluindo
Používá se při přidání něčeho do seznamu
NB (notabene)
N.B. (nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
side
p. (página)
Každá jednotlivá strana v práci
s. (sider)
pp. (páginas)
Některé strany v práci
indledning
prefácio
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
udgivet af
E. (editor)
EE. (editores)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
revideret af
revisado por
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
genoptryk
reimpresso
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
oversat af
Trad. (tradução)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
bind
vol. (volume)
Indikuje určitý objem nebo část práce