německy | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

bilag
Ah. (Anhang)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ca. (cirka)
ugf. (ungefähr)
Používá se, když množství není známo
bibliografi
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Seznam použitých zdrojů
ca. (cirka)
ca. (circa)
Používá se při odhadu množství
afsnit
K. (Kapitel)
Definovaná část práce
kolonne
Spalte
Vertikální část tabulky
afhandling
Diss. (Dissertation)
Kompletní práce na určité téma
redigeret af
bearb. (bearbeitet von)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
f.eks. (for eksempel)
z.B. (zum Beispiel)
Používá se při uvedení příkladu
især
bes. (besonders)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
osv. (og så videre)
usw. (und so weiter)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figur)
Abb. (Abbildung)
Diagram, který doprovází část práce
dvs. (det vil sige)
d.h. (das heißt)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
inkl. (inklusive)
inkl. (inklusive)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
NB (notabene)
N.B. (nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
side
S. (Seite)
Každá jednotlivá strana v práci
s. (sider)
S. (Seiten)
Některé strany v práci
indledning
Vorw. (Vorwort)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
udgivet af
hg. (herausgegeben von)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
revideret af
geä. (geändert)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
genoptryk
Nachdr. (Nachdruck)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
oversat af
übersetzt von
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
bind
Jg. (Jahrgang)
Indikuje určitý objem nebo část práce