korejsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

bilag
부록
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ca. (cirka)
대략
Používá se, když množství není známo
bibliografi
참고 문헌 목록
Seznam použitých zdrojů
ca. (cirka)
대략
Používá se při odhadu množství
afsnit
제 (숫자 ex. 1) 장
Definovaná část práce
kolonne
세로줄
Vertikální část tabulky
afhandling
논문
Kompletní práce na určité téma
redigeret af
편집
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
f.eks. (for eksempel)
예,
Používá se při uvedení příkladu
især
특히,
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
osv. (og så videre)
등...
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figur)
Diagram, který doprovází část práce
dvs. (det vil sige)
즉,
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
inkl. (inklusive)
... 포함
Používá se při přidání něčeho do seznamu
NB (notabene)
주의
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
side
p.
Každá jednotlivá strana v práci
s. (sider)
pp.
Některé strany v práci
indledning
서두
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
udgivet af
(홍길동) 지음
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
revideret af
(홍길동) 개정
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
genoptryk
재판본
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
oversat af
(홍길동) 번역
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
bind
제 (몇) 판
Indikuje určitý objem nebo část práce