esperantsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

bilag
ap. (apendico)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ca. (cirka)
proks. (proksimume)
Používá se, když množství není známo
bibliografi
bibliog. (bibliografio)
Seznam použitých zdrojů
ca. (cirka)
ĉi. (ĉirkaŭ)
Používá se při odhadu množství
afsnit
ĉa. (ĉapitro)
Definovaná část práce
kolonne
kol. (kolono)
Vertikální část tabulky
afhandling
dis. (disertacio)
Kompletní práce na určité téma
redigeret af
ed. (eldonita de)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
f.eks. (for eksempel)
ekz. (ekzemplo)
Používá se při uvedení příkladu
især
prec. (precipe)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
osv. (og så videre)
ktp. (kaj tiel plu)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figur)
fig. (figuro)
Diagram, který doprovází část práce
dvs. (det vil sige)
t.e. (tio estas)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
inkl. (inklusive)
ink. (inkluzive)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
NB (notabene)
N.B. (notu bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
side
p. (paĝo)
Každá jednotlivá strana v práci
s. (sider)
pj. (paĝoj)
Některé strany v práci
indledning
pref. (prefaco)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
udgivet af
eld. (eldonita de)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
revideret af
rev. (reviziita de)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
genoptryk
rep. (represo)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
oversat af
trad. (tradukita de)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
bind
vol. (volumo)
Indikuje určitý objem nebo část práce