česky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

bilag
- (příloha)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ca. (cirka)
přibl. (přibližně)
Používá se, když množství není známo
bibliografi
lit. (literatura)
Seznam použitých zdrojů
ca. (cirka)
cca (cirka)
Používá se při odhadu množství
afsnit
kap. (kapitola)
Definovaná část práce
kolonne
- (sloupec)
Vertikální část tabulky
afhandling
dis. (disertace, disertační práce)
Kompletní práce na určité téma
redigeret af
edit. (editována kým)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
f.eks. (for eksempel)
např. (například)
Používá se při uvedení příkladu
især
zejm. (zejména)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
osv. (og så videre)
atd. (a tak dále)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figur)
obr. (obrázek)
Diagram, který doprovází část práce
dvs. (det vil sige)
tj. (to jest)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
inkl. (inklusive)
vč. (včetně)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
NB (notabene)
Pozn. (poznámka)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
side
str. (strana)
Každá jednotlivá strana v práci
s. (sider)
str. (strany)
Některé strany v práci
indledning
- (předmluva)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
udgivet af
publ. (publikováno kým)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
revideret af
rev. (revidováno kým)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
genoptryk
dot. (dotisk)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
oversat af
přel. (přeloženo kým)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
bind
obj. (objem)
Indikuje určitý objem nebo část práce