arabsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

bilag
ملحق
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ca. (cirka)
تقريبا
Používá se, když množství není známo
bibliografi
الببليوغرافيا
Seznam použitých zdrojů
ca. (cirka)
حوالي
Používá se při odhadu množství
afsnit
فصل
Definovaná část práce
kolonne
عمود
Vertikální část tabulky
afhandling
أطروحة
Kompletní práce na určité téma
redigeret af
التحرير
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
f.eks. (for eksempel)
مثلا
Používá se při uvedení příkladu
især
خاصّةً
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
osv. (og så videre)
إلخ. (إلى آخره)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figur)
شكل
Diagram, který doprovází část práce
dvs. (det vil sige)
يعني
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
inkl. (inklusive)
بما في ذلك
Používá se při přidání něčeho do seznamu
NB (notabene)
تنبيه
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
side
ًص. (صفحة)
Každá jednotlivá strana v práci
s. (sider)
صفحات
Některé strany v práci
indledning
مقدمة
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
udgivet af
الناشر
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
revideret af
راجعه
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
genoptryk
إعادة الطباعة
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
oversat af
ترجمة
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
bind
مجلد
Indikuje určitý objem nebo část práce