turecky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

app.(附录)
ek
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
approx.(大约)
tahmini/ yaklaşık
Používá se, když množství není známo
bibliog.(引用来源)
Bibliyografi/ Kaynakça
Seznam použitých zdrojů
ca.(大约)
aşağı yukarı/ takribi
Používá se při odhadu množství
ch.(章)
Bölüm/ ünite
Definovaná část práce
col.(柱)
kol. (kolon)/ sütun
Vertikální část tabulky
diss.(论文)
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Kompletní práce na určité téma
ed.(编辑)
tarafından düzeltildi
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
e.g.(例如)
ör./örn. (örneğin)
Používá se při uvedení příkladu
esp.(尤其是)
özellikle
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc.(等等)
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
Používá se pro neohraničený seznam
fig.(图表)
fig. (figür)
Diagram, který doprovází část práce
i.e.(既)
yani
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
incl.(包括)
kapsar/ dahil
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B.(注意)
d.e. (dikkat edilecek)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p.(页)
s. (sayfa)
Každá jednotlivá strana v práci
pp.(页)
sayfalar
Některé strany v práci
pref.(前言)
önsöz/ giriş
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
pub.(由...出版)
yay. (yayımlandı)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
rev.(由...修改)
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
rpt.(转载)
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
trans.(由...翻译)
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol.(卷)
böl. (bölüm)
Indikuje určitý objem nebo část práce