arabsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

app.(附录)
ملحق
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
approx.(大约)
تقريبا
Používá se, když množství není známo
bibliog.(引用来源)
الببليوغرافيا
Seznam použitých zdrojů
ca.(大约)
حوالي
Používá se při odhadu množství
ch.(章)
فصل
Definovaná část práce
col.(柱)
عمود
Vertikální část tabulky
diss.(论文)
أطروحة
Kompletní práce na určité téma
ed.(编辑)
التحرير
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
e.g.(例如)
مثلا
Používá se při uvedení příkladu
esp.(尤其是)
خاصّةً
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc.(等等)
إلخ. (إلى آخره)
Používá se pro neohraničený seznam
fig.(图表)
شكل
Diagram, který doprovází část práce
i.e.(既)
يعني
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
incl.(包括)
بما في ذلك
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B.(注意)
تنبيه
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p.(页)
ًص. (صفحة)
Každá jednotlivá strana v práci
pp.(页)
صفحات
Některé strany v práci
pref.(前言)
مقدمة
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
pub.(由...出版)
الناشر
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
rev.(由...修改)
راجعه
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
rpt.(转载)
إعادة الطباعة
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
trans.(由...翻译)
ترجمة
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol.(卷)
مجلد
Indikuje určitý objem nebo část práce