vietnamsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

- (příloha)
Phụ lục
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
přibl. (přibližně)
Xấp xỉ
Používá se, když množství není známo
lit. (literatura)
Thư mục
Seznam použitých zdrojů
cca (cirka)
vào khoảng
Používá se při odhadu množství
kap. (kapitola)
Chương
Definovaná část práce
- (sloupec)
Cột
Vertikální část tabulky
dis. (disertace, disertační práce)
Luận án
Kompletní práce na určité téma
edit. (editována kým)
Biên tập (bởi)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
např. (například)
VD:
Používá se při uvedení příkladu
zejm. (zejména)
Đặc biệt (là)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
atd. (a tak dále)
v.v... (vân vân)
Používá se pro neohraničený seznam
obr. (obrázek)
Biểu đồ
Diagram, který doprovází část práce
tj. (to jest)
Tức là/Nghĩa là
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
vč. (včetně)
Bao gồm
Používá se při přidání něčeho do seznamu
Pozn. (poznámka)
Ghi chú
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
str. (strana)
tr. (trang)
Každá jednotlivá strana v práci
str. (strany)
tr. (trang)
Některé strany v práci
- (předmluva)
Lời tựa/Lời nói đầu
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
publ. (publikováno kým)
Tác giả
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
rev. (revidováno kým)
Hiệu chỉnh (bởi)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
dot. (dotisk)
Tái bản
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
přel. (přeloženo kým)
Người dịch
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
obj. (objem)
Tập/Phần
Indikuje určitý objem nebo část práce