turecky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

- (příloha)
ek
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
přibl. (přibližně)
tahmini/ yaklaşık
Používá se, když množství není známo
lit. (literatura)
Bibliyografi/ Kaynakça
Seznam použitých zdrojů
cca (cirka)
aşağı yukarı/ takribi
Používá se při odhadu množství
kap. (kapitola)
Bölüm/ ünite
Definovaná část práce
- (sloupec)
kol. (kolon)/ sütun
Vertikální část tabulky
dis. (disertace, disertační práce)
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Kompletní práce na určité téma
edit. (editována kým)
tarafından düzeltildi
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
např. (například)
ör./örn. (örneğin)
Používá se při uvedení příkladu
zejm. (zejména)
özellikle
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
atd. (a tak dále)
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
Používá se pro neohraničený seznam
obr. (obrázek)
fig. (figür)
Diagram, který doprovází část práce
tj. (to jest)
yani
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
vč. (včetně)
kapsar/ dahil
Používá se při přidání něčeho do seznamu
Pozn. (poznámka)
d.e. (dikkat edilecek)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
str. (strana)
s. (sayfa)
Každá jednotlivá strana v práci
str. (strany)
sayfalar
Některé strany v práci
- (předmluva)
önsöz/ giriş
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
publ. (publikováno kým)
yay. (yayımlandı)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
rev. (revidováno kým)
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
dot. (dotisk)
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
přel. (přeloženo kým)
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
obj. (objem)
böl. (bölüm)
Indikuje určitý objem nebo část práce