thajsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

- (příloha)
(ภาคผนวก)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
přibl. (přibližně)
ประมาณ
Používá se, když množství není známo
lit. (literatura)
บรรณานุกรม
Seznam použitých zdrojů
cca (cirka)
ประมาณ
Používá se při odhadu množství
kap. (kapitola)
บท
Definovaná část práce
- (sloupec)
คอลัมน์
Vertikální část tabulky
dis. (disertace, disertační práce)
ปริญญานิพนธ์
Kompletní práce na určité téma
edit. (editována kým)
แก้ไขโดย
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
např. (například)
ตัวอย่างเช่น
Používá se při uvedení příkladu
zejm. (zejména)
โดยเฉพาะ
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
atd. (a tak dále)
และอื่นๆอีกมากมาย
Používá se pro neohraničený seznam
obr. (obrázek)
ตัวเลข
Diagram, který doprovází část práce
tj. (to jest)
กล่าวคือ
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
vč. (včetně)
ประกอบไปด้วย
Používá se při přidání něčeho do seznamu
Pozn. (poznámka)
หมายเหตุ
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
str. (strana)
หน้า
Každá jednotlivá strana v práci
str. (strany)
หน้า
Některé strany v práci
- (předmluva)
คำนำ
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
publ. (publikováno kým)
ตีพิมพ์โดย
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
rev. (revidováno kým)
ทบทวนโดย
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
dot. (dotisk)
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
přel. (přeloženo kým)
แปลโดย
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
obj. (objem)
ระดับ
Indikuje určitý objem nebo část práce