rusky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

- (příloha)
прил. (приложения)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
přibl. (přibližně)
прибл. (приблизительно)
Používá se, když množství není známo
lit. (literatura)
библ. (библиография)
Seznam použitých zdrojů
cca (cirka)
ca. (circa -ровно)
Používá se při odhadu množství
kap. (kapitola)
гл. (глава)
Definovaná část práce
- (sloupec)
кол. (колонка)
Vertikální část tabulky
dis. (disertace, disertační práce)
дисс. (дисертация)
Kompletní práce na určité téma
edit. (editována kým)
ред. (редактор ...)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
např. (například)
н/р (на пример)
Používá se při uvedení příkladu
zejm. (zejména)
особенно (особенно)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
atd. (a tak dále)
и т.д. (и так далее)
Používá se pro neohraničený seznam
obr. (obrázek)
рис. (рисунок)
Diagram, který doprovází část práce
tj. (to jest)
т.е. (то есть)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
vč. (včetně)
вкл. (включая)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
Pozn. (poznámka)
N.B. (nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
str. (strana)
стр. (страница)
Každá jednotlivá strana v práci
str. (strany)
стр-ы. (страницы)
Některé strany v práci
- (předmluva)
прол. (пролог)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
publ. (publikováno kým)
изд. (издательство)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
rev. (revidováno kým)
ред. (просмотрено...)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
dot. (dotisk)
обр. (в обработке...)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
přel. (přeloženo kým)
trans. (перевод ...)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
obj. (objem)
vol. (volume - ценность)
Indikuje určitý objem nebo část práce