hindsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

- (příloha)
परिशिष्ट
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
přibl. (přibližně)
लगभग
Používá se, když množství není známo
lit. (literatura)
ग्रंथ सूची
Seznam použitých zdrojů
cca (cirka)
लगभग
Používá se při odhadu množství
kap. (kapitola)
अध्याय
Definovaná část práce
- (sloupec)
स्तंभ
Vertikální část tabulky
dis. (disertace, disertační práce)
व्याख्यान
Kompletní práce na určité téma
edit. (editována kým)
संपादक
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
např. (například)
उदाहरण
Používá se při uvedení příkladu
zejm. (zejména)
विशेषतः
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
atd. (a tak dále)
आदि.
Používá se pro neohraničený seznam
obr. (obrázek)
आकृ.
Diagram, který doprovází část práce
tj. (to jest)
जो है कि...
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
vč. (včetně)
सहित
Používá se při přidání něčeho do seznamu
Pozn. (poznámka)
ख़ासकर
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
str. (strana)
अगला
Každá jednotlivá strana v práci
str. (strany)
अगला पन्ना
Některé strany v práci
- (předmluva)
प्रस्तावना
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
publ. (publikováno kým)
प्रकाशन
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
rev. (revidováno kým)
पुनरीक्षित
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
dot. (dotisk)
पुनर्मुद्रण
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
přel. (přeloženo kým)
अनुवादक
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
obj. (objem)
विभाग
Indikuje určitý objem nebo část práce